Jarosław Goerlich

2002 –

Urodził się w Wolsztynie, tam też rozpoczął swoją przygodę z muzyką w orkiestrze szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 3. 1977 – 1981 nauka i matura, Liceum Zawodowe w Żarach. 1981 – 1983 zasadnicza służba wojskowa, muzyk Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lotniczych w Poznaniu.
W 1986 roku ukończył Średnią Szkołę Muzyczną w Poznaniu w klasie trąbki, a następnie w 1990 roku, również w Poznaniu – Akademię Muzyczną na wydziale IV (dyrygentura chóralna i orkiestrowa).
1997 – 1998, 2005 – 2007 kursy dokształcające w zakresie dyrygentury orkiestr dętych i gry marszowej, równolegle od 1998 pracuje w szkołach muzycznych I stopnia w Nowym Tomyślu i Wolsztynie, a od 2001 tylko w Wolsztynie jako nauczyciel gry na trąbce. Pracował między innymi w Wielkopolskiej Orkiestrze Symfonicznej im. K. Kurpińskiego w Poznaniu oraz przez 5 lat w Filharmonii Poznańskiej – jako trębacz.

Z orkiestrą Miasta Poznania przy MPK Sp z o.o. związany jest od 1983 roku jako muzyk, a od 1987 roku również jej II dyrygent.
Dyrygował orkiestrą podczas wielu uroczystości państwowych, kościelnych i innych. Pierwszy swój samodzielny koncert przygotował i poprowadził 21.01.2002 roku w ramach cyklu – Poznańskie Poranki Muzyczne.
W październiku 2002r. zostaje kierownikiem artystycznym i dyrygentem Orkiestry Miasta Poznania przy MPK Sp z o.o. w Poznaniu.

Orkiestra pod jego batutą nagrodzona została Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” (2005), główną nagrodą za przemarsz „Wind-Stab” w Vocklabruck (Austria, 2005), oraz dwa złote medale w konkursie w Rastede (Niemcy, 2008) W 2006 roku nawiązał współpracę z Ogólnokształcącą Szkołą Baletową w Poznaniu, co wzbogaciło wyraz artystyczny koncertów.

Odznaczony Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2011 oraz Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za długoletnią aktywną pracę pedagogiczną w rozwoju orkiestr dętych 2012. Od wielu lat jest prezesem zarządu Stowarzyszenia Muzycznego „Akolada”

Żył w latach 1928-2004. Od urodzenia związany z miastem Poznań. Z muzyką bezpośrednio spotkał się w latach 1945-48 w orkiestrze harcerskiej X Hufca Wilków Morskich w Poznaniu. Od 1948 roku równolegle z wykształceniem ogólnym kontynuował naukę w Średniej Szkole Muzycznej, a potem w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Kształcił się początkowo w grze na tubie i puzonie, następnie kontynuował naukę na Wydziale Pedagogicznym uzyskując dyplom Akademii Muzycznej w 1964r.

Od 1952 roku prowadził kolejno następujące zespoły muzyczne: przy PGR w Czempiniu, Młodzieżową Orkiestrę Dętą przy Technikum Budowy Taboru Kolejowego, Big-Band „Błękitne Wirusy” przy Zw. Zaw. Pracowniów Służby Zdrowia w Poznaniu, „Ogrodniczki” przy Kombinacie PGR Owińska; założył i był kierownikiem muzycznym 100-osobowej orkiestry Młodzieżowej „Parada” przy Pałacu Kultury w Poznaniu.

W latach 1956-64 pracował jako muzyk-puzonista w Państwowej Operetce pod dyrekcją Stanisława Renza. W latach 1961-1993 był pedagogiem w Zespole Szkół Muzycznych Nr 2 w Poznaniu, gdzie wykładał przedmioty teoretyczne, prowadził zespoły muzyczne na wydziale wychowania muzycznego, był kierownikiem Big-Bandu szkolnego oraz nauczał gry na puzonie, barytonie i tubie. Kształcił wielu znanych muzyków. Od 1 lutego 1968 roku do 30 września 2002 roku był kierownikiem artystycznym i dyrygentem Orkiestry Miasta Poznania przy MPK w Poznaniu (34 lata nieprzerwanej pracy).

Posiadał w swym dorobku przeszło 400 własnych opracowań na orkiestrę dętą. 14 lutego 1998 roku obchodził 45 lecie pracy artystycznej i pedagogicznej. Odznaczony Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski i wieloma odznaczeniami państwowymi i regionalnymi.

Marian Frankowski

1968 – 2002

Zygmunt Woźniewicz

1954 – 1967

Zygmunt Woźniewicz był z nami niemal od początku. „Niemal”, bowiem zalążek dzisiejszej Orkiestry Miasta Poznania przy MPK istniał już w roku 1952 jako ośmioosobowa orkiestra… smyczkowa kierowana przez Mariana Nowaczyka, a następnie przez Tadeusza Szczęsnowskiego. Kapelmistrz Woźniewicz, emerytowany żołnierz Wojska Polskiego w stopniu kapitana, a przy tym doświadczony muzyk, który kierował wcześniej innymi zespołami (m.in. w okresie międzywojennym wrześnieńskim Towarzystwem Śpiewaczym „Lutnia”) objął kierownictwo Orkiestry 1 czerwca 1954 roku.

To on podiął starania o przekształcenie zespołu w orkiestrę dętą i w ówczesnych trudnych warunkach walczył o środki na zakup instrumentów, bowiem dotąd muzycy często korzystali z instrumentów użyczonych przez inne instytucje. Przy pomocy Dyrekcji i Rady Zakładowej oraz dzięki dotacjom m.in. z Rady Narodowej zespół do końca 1954 roku został wyposażony w komplet instrumentów tak, że dnia 7 stycznia 1955 roku odbyła się pierwsza próba zakładowej orkiestry dętej liczącej wtedy 30 muzyków i ten dzień uważany jest jako oficjalna data powstania Orkiestry. Dzięki kierownictwu kapelmistrza Woźniewicza Orkiestra jeszcze tego samego roku rozpoczęła aktywne uczestnictwo w życiu miasta uświetniając swymi występami uroczystości państwowe, miejskie i zakładowe.

Kapelmistrz Woźniewicz wprowadził także Orkiestrę na szersze wody decydując się w 1966 podjąć współzawodnictwo z innymi zespołami z kraju podczas Centralnego Przeglądu Orkiestr Dętych, odbywającego się w Poznaniu oraz Chorzowie. Orkiestra zdobyła wówczas swą pierwszą w dziejach nagrodę: III miejsce, z którego muzycy byli bardzo dumni. W 1967 roku kapelmistrz Zygmunt Woźniewicz odszedł na muzyczną emeryturę. Wdzięczna Orkiestra pożegnała go w dniu 25 czerwca podczas uroczystego koncertu w Parku Kasprzaka – w miejscu, w którym koncertuje co roku aż do dziś.