W 2005 roku Orkiestra Miasta Poznania nawiązała współpracę z Ogólnokształcącą Szkołą Baletową im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu, pozysując grupę choreograficzną składającej się z uczennic tejże szkoły. Premierowy występ dziewcząt odbył się 11 czerwca 2006 roku, podczas XVII Dni Łazarza i wzbudził bardzo duże uznanie publiczności. Z grupą, od początku jej istnienia pracuje Alicja Curujew – pedagog szkoły baletowej, która przygotowuje nie tylko piękne choreografie sceniczne ale również projektuje stroje dla dziewcząt.

Na przestrzeni lat zmienił się skład osobowy grupy, ale najważniejsze są nowe choreografie, których w swoim repertuarze grupa ma już kilkanaście. Są to: polskie tańce narodowe – polonez, mazur, krakowiak oraz tańce hiszpańskie, włoskie, meksykańskie, rosyjskie a także polkę, cha-chę i tango. Nie zabrakło również choregorafii z baletów klasycznych takich jak „Dziadek do orzechów” czy „Jezioro łabędzie” Piotra Czajkowskiego.

Z orkiestrą współpracuje też grupa mażoretek, nad którą opiekę sprawuje również Alicja Curujew. Dziewczęta wraz z tamburmajorką towarzyszą orkiestrze podczas przemarszy i koncertów scenicznych. Dzięki obydwu grupom tańczących dziewcząt koncerty Orkiestry Miasta Poznania stały się barwnymi widowiskami i wzbudzają olbrzymie zainteresowanie publiczności.