20 lipca 2015

20 lipca 2015 r., godz. 10.00, Komenda Miejska Policjiw Poznaniu, ul. Szylinga.