Stowarzyszenie Muzyczne „Akolada” powstało w 2000 roku z inicjatywy ówczesnego kapelmistrza Orkiestry Miasta Poznania – Mariana Frankowskiego.

W 2012 roku Stowarzyszenie otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego i działa zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dzięki statusowi OPP Stowarzyszenie ma możliwość otrzymywania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przekaż 1,5 % naszej organizacji

Rozliczenie E-PIT zrealizujesz w PITax.pl Łatwe podatki w ramach współpracy z IWOP.

Wystarczy użyć banera powyżej. 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

 

 

Stowarzyszenie Muzyczne „Akolada” nr KRS 0000002635

Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest propagowanie szeroko rozumianej kultury muzycznej, popularyzacja twórczości amatorskich zespołów muzycznych ze szczególnym uwzględnieniem orkiestr dętych, propagowanie inicjatyw, postaw i działań podnoszących poziom artystyczny zespołów, działania społeczno-wychowawcze dla umuzykalnienia dzieci i młodzieży, pielęgnowanie tradycji kulturalnych i patriotycznych oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe działalności w tym zakresie.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania przez:

 1. Organizowanie i występy na uroczystościach: państwowych, środowiskowych, zakładowych, sportowych i imprezach okolicznościowych.
 2. Inicjowanie, organizowanie i koordynowanie koncertów, występów, kursów, konkursów, festiwali, wystaw i pokazów szczególnie pod kątem orkiestr dętych.
 3. Współpracę z innymi Stowarzyszeniami w kraju i za granicą realizującymi te same lub zbliżone cele oraz instytucjami państwowymi, osobami prywatnymi
  i przedsiębiorcami.
 4. Współdziałanie oraz uczestniczenie w pracach na rzecz lokalnych potrzeb społeczno – gospodarczych.
 5. Prowadzenie działalności wydawniczej niezbędnej dla realizacji zadań Stowarzyszenia wraz z nagraniem fonograficznym, DVD, video.
 6. Udzielanie pomocy innym orkiestrom oraz tworzenie warunków do prowadzenia działalności edukacyjnej i wychowawczej poprzez sztukę ze szczególnym uwzględnieniem edukacji młodzieży.
 7. Współpracę z władzami, instytucjami oraz zakładami pracy zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
 8. Inicjowanie prezentacji nowych kompozycji na orkiestry dęte oraz prezentowanie dorobku amatorskich zespołów muzycznych.
 9. Stowarzyszenie na potrzeby swojej działalności ma prawo zatrudnić osoby, instytucje i organizacje na zasadach ogólnie przyjętych.

Ponadto, sympatycy Orkiestry mogą ją wspierać poprzez darowizny: Dane do przelewu: Nr konta PKO BP) – 09 1020 4027 0000 1102 0317 3671 Odbiorca – Stowarzyszenie Muzyczne AKOLADA Tytuł przelewu – DAROWIZNA

902132-podatki-657-323 DZIĘKUJEMY ZA KAŻDĄ ZŁOTÓWKĘ!!!