Zarząd Stowarzyszenia Muzycznego “Akolada”:

Prezes Zarządu – Jarosław Goerlich

W-ce Prezes Zarządu – Przemysław Chudzicki
Sekretarz Zarządu – Piotr Rausz
Skarbnik – Jarosław Hirsch
Członek Zarządu – Łukasz Jakubów

Komisja Rewizyjna:
Marcin Brocki
Sebastian Urbanowicz
Leszek Kaczor