Zarząd Stowarzyszenia Muzycznego „Akolada”:

Prezes Zarządu – Jarosław Goerlich

W-ce Prezez Zarządu – Przemysław Chudzicki
Członek Zarządu – Łukasz Jakubów
Sekretarz Zarządu – Piotr Rausz
Skarbnik – Jarosław Hirsch

Komisja Rewizyjna:
Marcin Brocki
Sebastian Urbanowicz
Leszek Kaczor