11 lutego 2018

 

Zdjęcia z koncertu wykonał i udostępnił Pan Mieczysław Dubisz. Serdecznie dziękujemy.